Zacharia Mandalam

Home » Anbiam »  Zacharia Mandalam

Zacharia Mandalam

Guides

Photo Photo
Mr.A.Puspharaj
9443390984
Mrs.V.Sasal
0462-2578338

 

Anbiyam

Anbiam Organizer Secretary Accountant

St. Sagaya Matha

Mr.S.Manuvel
9894184396

Mrs.Aruputha Jeyarani
9790908205

Mrs.A.Anbu Mary
9789557778

Annai Velankanni

Mrs.Arul Malar
9976125188

Mrs.Mary Rosalin
9976125186

Mrs.Amali
9843835769

Francis Aarisi

Mr.Jeseraj
9443556106

Mrs.Aagila Domnic
9486400823

Mr.Y.S.Rajenthiran
9486586308

Kannai Mariyal

Mr.Antony Xavier Rajan
9488068864

Mr.N.Raj Mohan
9894255252

 

St. Cathrine

Mr.E.Rex
9944222204

Mrs.S.Regina
9443695525

Mrs.Jothi Petter
9894340950

St.Camilus

Mrs.Dencyrani
9600807610

Thomila
9597412460

Mrs.Saesal
0462 - 2578338