Meekha Mandalam

Home » Anbiam »  Meekha Mandalam

Meekha Mandalam

Guides

Photo Photo
Mrs.Naevis Mary Kali
8144819455
Mrs.Alphonsa
9952632148

 

Anbiyam

Anbiam Organizer Secretary Accountant

St. Mathew

Mrs.Reeta Mary

Mrs.Y.Vanaja

Mrs.Regina

St. Mark

Mrs. Nevis Mary Kala

Mrs.Alphonasa

Mrs.T.Usha

St. Luke

Mrs.Vijaya

Mrs.Punitha

Mrs.Tamilarasi

St. John

Mrs.Mariayaammal

Mrs.Shanthi

Mr.Manthan

St. Michal Archangel

Mrs. Glara

Mrs.Julie

Mrs.Selvarani

St.Gabrial

Mrs.J.Michaclrani

Mrs.M.Andany Jenet Penrsitt

Mrs.J.Navis
8220184867

St.Raphael

Mrs.Ghana Dheepam

Mrs.Mercy

Mrs.Anthonyammal

Guardian Angel

Mrs.Maria Alangaram
9283231395

Mrs.Kalaiyarasy
8015317888

Mrs.Sahayarani

Holy Spirit

Mrs.B.Kanaga

Mrs.Anna Selvi

Mrs.Virgin Mary

St. Arulanandar

Mrs.Virgin Mary Shanti

Mrs.Josephine

Mrs.Glory

Matharasi

Mrs.Arocika Sahayarani

Mrs.Bella

Mrs.Sahaya Abria