Yona Mandalam

Home » Anbiam »  Yona Mandalam

Yona Mandalam

Guides

  Herbert Joseph
Mrs. Kansita Amalan
7373750440
Mr.A.Herbert Joseph
989401277

 

St. Yakobu Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mr. A.Herbert Joseph Mrs.Chitra Ronald Mrs.James Baskar

 

St. Cyril Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs. Vilma Mrs. N.Princy Mrs. Emerancia

 

Pathuvai Antonyar Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs. Franciscal Mrs.Alphonsa Saraja Mrs.A.Leelavathi

 

Thirukudumpam Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs.Kansita Amalan Mrs.Christy Mrs.Jebasti

 

St.Karmel Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

- Mrs.S. Subitha Mrs. Ponmalar Sugirtharaj

 

St.Xavier Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mr.Lawrance Mrs.Kaska Mary Mrs.Marsalin

 

Fathima Matha Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs.Arocika Mercy Mrs.S.Mary Mrs.M.G.Mariya Selvi