Ezekiel Mandalam

Home » Anbiam »  Ezekiel Mandalam

Ezekiel Mandalam

Guides

Photo Photo
Mrs. Lenna
9486172225
Mr. Melitus
9677586294

 

St. Valanar Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs. Sundhari Mrs. Elakkia Selvi Mrs. Esabella

 

St.Agnes Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs. Selvi Mr. Jeyarani Mrs. Sesammal

 

St.Vinnarasi Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mr. Nobel Mrs. Rositta Mrs. Jothi

 

Alphonsa Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs.Leona Mrs.Michlin Lisa Mrs.Sagayarani

 

St.Paul Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs.Elizabeth - Mrs.Rani